ฟิล์มตกแต่งสำหรับอาคาร จะช่วยเพิ่มความงามให้กับกระจก ให้ความเป็นส่วนตัว
  ช่วยลดความเครียดจากแสงที่จ้าจนเกินไป  และดูแลรักษาง่าย  มีอายุการใช้งานยาวนาน

  บริการวัดพื้นที่ ณ จุดติดตั้ง  ฟรี !