ฟิล์มนิรภัย มีการเพิ่มชั้นโพลีเอสเตอร์ และปริมาณกาวชนิดพิเศษที่สามารถยึดติดอย่างเหนียวแน่น
  มีมากชั้นกว่าฟิล์มกรองแสงทั่วไป การเพิ่มชั้นโพลีเอสเตอร์ และปริมาณกาวมากกว่าเท่าใด
  ขึ้นอยู่กับระดับความแข็งแรงทนทานที่ต้องการ